Nowa klasyfikacja ogniowa K1 10, K2 10

Nowa klasyfikacja ogniowa K1 10, K2 10

Gustafs Panel System poddany został testom ogniowym K i otrzymał klasyfikację K1 10, K2 10.

Materiały stosowane w korytarzach ewakuacyjnych czy konstrukcjach dachowych muszą spełniać wysokie wymaganie przeciwpożarowe. Jednak użycie materiałów niepalnych na sufity czy ściany, które nie zabezpieczają przed rozprzestrzenianiem się ognia na warstwy znajdujące się za tymi materiałami jest niewystarczające. Natomiast okładziny, które otrzymały klasę K110/K210 chronią konstrukcje i urządzenia umieszczone za nimi. W fazie rozprzestrzeniania się ognia okładziny posiadające klasę K110/K210 chronią podkonstrukcję w czasie do 10 minut. Klasa K obejmuje kompletny system lub metodę instalacji. Profile Capax są integralną częścią Gustafs Panel System i również posiadają klasę K110/K210.

Powrót