Ognioodporność

Nie trzeba rezygnować z uroku drewna, by stworzyć wnętrza spełniające wysokie wymagania ochrony przeciwpożarowej.

Okładziny fornirowane Gustafs spełniają wysokie wymagania ochrony przeciwpożarowej dotyczące dróg ewakuacyjnych, sal koncertowych, teatrów, hoteli, terminali lotniczych i innych miejsc użyteczności publicznej.

 

GUSTAFS PANEL SYSTEM® został poddany testom ogniowym w wiodących europejskich instytutach badawczych: Szwecja, Polska, Belgia, Dania, Francja, Niemcy, Norwegia, Hiszpania, Wielka Brytania, Włochy. System paneli Giustafs poddany był również testom poza granicami Uni Europejskiej: USA, Tajwan, Rosja.

W Polsce Gustafs Panel System® (GPS) został poddany badaniom w Centrum Naukowo – Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie koło Otwocka (jednostka certyfikowana przez Polskie Centrum Akredytacji).
Wynik badań: (GPS) został zaklasyfikowany do materiałów niezapalnych. W Szwecji Gustafs Panel System® został przetestowany w instytucie SP Technical Research Institute of Sweden, w jednym z największych laboratoriów specjalizujących się w badaniach ogniowych w Europie.

Aby zunifikować standardy dotyczące ognioodporności materiałów budowlanych, kraje członkowskie Unii Europejskiej przyjęły system Euroclass. Po okresie przejściowym system ten zastępuje dotąd obowiązujące certyfikaty w poszczególnych krajach.

Panele Gustafs przetestowane zostały według nowych metod obowiązujących w Unii Europejskiej i otrzymały najwyższą klasę Euroclass A.

Wyniki badań potwierdziły również, że panele Gustafs posiadają parametry odpowiadające najlepszym z klas dodatkowych: s1 oraz d0 co oznacza, że panele nie wytwarzają dymu ani płonących kropli/cząstek.

Płyta gipsowo celulozowa używana do produkcji paneli Gustafs klasyfikowana jest jako A2-s1 d0.

 

Gustafs Panel System®, typ BF-panel, uzyskał  klasyfikację:

A2-s1,d0.


Klasyfikacja ta oznacza najwyższą klasę niepalności dla materiałów palnych.

Kod ten odczytujemy następująco:

A2      

Panele niepalne.

s1

Panele wydzielają małą lub nieznaczną ilość dymu.

d0

Panele nie wytwarzają płonących drobin ani kropli w kontakcie z ogniem.

W Polsce klasyfikowane są jako: Niepalne.

 

Materiały stosowane w korytarzach ewakuacyjnych czy konstrukcjach dachowych muszą spełniać wysokie wymagania przeciwpożarowe. Jednak użycie materiałów niepalnych na sufity czy ściany, które nie zabezpieczają przed rozprzestrzenianiem się ognia na warstwy znajdujące się za tymi materiałami jest niewystarczające. Natomiast okładziny, które otrzymały klasę K110/K210 chronią konstrukcję i urządzenia umieszczone za nimi. W fazie rozprzestrzeniania się ognia okładziny posiadające klasę K110/K210 chronią podkonstrukcję w czasie do 10 minut. Klasyfikację K110/K210 otrzymał również Gustafs Panele System®. Klasa K obejmuje kompletny system lub metodę instalacji, dlatego profile Capax, które stanowią integralną część Gustafs Panel System® również posiadają klasę  K110/K210. 

K110/K210 - w  przypadku  pożaru   Gustafs    Panel System®   chroni   podkonstrukcję   w   czasie   do  10  minut.

 

 

Ogień

Statystyki podają, że w krajach Unii Europejskiej, co roku około 5000 osób zostaje rannych lub ginie w wyniku pożarów. Nie tylko płomienie i temperatura, ale również dym i wydzielane gazy są niebezpieczne dla uczestników pożaru. 
Aby zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom budynków należy przede wszystkim:
- wyeliminować możliwość wystąpienia rozgorzenia ognia lub je opóźnić,
- zapobiec rozprzestrzenianiu się ognia.


Rozgorzeniem ognia (wg. International Standards Organization - ISO) nazywamy nagłe przejście w stan całkowitego zajęcia się ogniem powierzchni podczas pożaru palnych materiałów w pomieszczeniu.

Gdy pożar osiąga punkt rozgorzenia temperatura sięga 600°C, płomienie dosięgają gazów i dymu. Temperatura wzrasta raptownie do 1000°C i następuje eksplozja.

Aby sprostać wymogom bezpieczeństwa pożarowego niezbędne jest zastosowanie wyrobów budowlanych: 
- o właściwej klasie ognioodporności,
- dostarczanych od solidnych producentów.

PANELE GUSTAFS PANEL SYSTEM®:
- nie dopuszczają do osiągnięcia punktu rozgorzenia,
- dają czas na reakcję i ugaszenie pożaru,
- zapewniają odpowiedni czas i warunki potrzebne do ewakuacji,
- chronią przed wielkimi zniszczeniami, które spowodować może ogień.

 

Gustafs Panel System® - panel wg Euroclass ma klasyfikację A2-s1, d0.

Gustafs Panel System® 13,2 mm. Panele odznaczają się wysoką odpornością na ogień i ograniczają rozprzestrzenianie się płomieni.

Po 5 minutach płyta w dalszym ciągu jest nienaruszona i chroni materiał znajdujacy sie z tyłu.

 

MDF-Panel - nieoklejony panel wg Euroclass ma klasyfikacje D.

Panele MDF 19 mm. W momencie skierowania płomienia bezpośrednio na panel płyta natychmiast zapala się otwartym płomieniem.

Po 5 minutach płyta zostaje przepalona na wylot, wydziela się znaczna ilość dymu.

 

Więcej o Euroklasach

Dzięki klasyfikacji wyrobów budowlanych możliwy jest dobór produktów zapewniających wysokie bezpieczeństwo w budynkach.

W 1997 r. Komisja Europejska podjęła decyzję o utworzeniu wspólnego standardu, który harmonizowałby z różnymi procedurami testów pożarowych obowiązujących w państwach Unii Europejskiej. Stworzony został system Euroclass.

Wprowadzenie takiego standardu oznacza, że wszystkie materiały budowlane produkowane i sprzedawane w Unii Europejskiej podlegają systemowi Euroclass. To z kolei określa ich właściwości przeciwpożarowe, a tym samym przydatność do celów budowlanych.

Euroclass została przyjęta przez kraje członkowskie i po okresie przejściowym zastępuje dotąd obowiązujące certyfikaty w poszczególnych krajach.

System Euroclass podzielony jest na klasy zgodnie z następującym porządkiem:

A1 Materiały niepalne Niepodatne na ogień
A2 Materiały niepalne Niezauważalna podatność na ogień
B1 Palne Mała albo żadna podatność na ogień
C Palne Ograniczona podatność na ogień
D Palne Podatność na ogień
E Palne Duża podatność na ogień
F Palne Nie mieści się w klasach A1 – E


Norma europejska wprowadza również klasyfikację dodatkową:

w zakresie wydzielania dymu s1 s2 s3
w zakresie występowania płonących kropli/cząstek d0 d1 d2

Najlepszą z klas w zakresie wydzielania dymu jest klasa s1, najlepszą w zakresie 
występowania płonących kropli lub cząsteczek d0.

Najnowsze wyniki przeprowadzonych testów i świadectwa zatwierdzenia systemu przez poszczególne kraje dostępne  są na: www.gustafs.com

Powrót