Ochrona środowiska naturalnego

Okładziny drewniane Gustafs Panel System® produkowane są w Szwecji, która jest jednym z czołowych krajów propagujących ochronę środowiska naturalnego. Szwecja wdraża jedne z najbardziej zaawansowanych systemów ekologicznych. Wybierając panele Gustafs wybierają Państwo produkt ekologiczny, w którego procesie produkcji wykorzystywane są jedynie metody i materiały bezpieczne dla środowiska. W 98% panele Gustafs Panel System® są wykonane z materiałów naturalnych, a udział chemicznych substancji jest ograniczony do wykończenia powierzchni i spoiwa forniru. Wpływ procesu produkcji paneli Gustafs jest regularnie kontrolowany, co daje możliwość ciągłego jej doskonalenia. Opakowania wykorzystywane do transportu paneli są wykonane z drewna i tektury, a drewniane palety są powtórnie wykorzystywane.Po demontażu paneli Gustafs Panel System®profile aluminiowe mogą być powtórnie wykorzystane. Listwy są wykorzystywane jako źródło energii, a panele składowane są zgodnie z przepisami o ochronie środowiska. Czas użytkowania paneli Gustafs Panel System® szacowany jest na 30 lat.

Deklaracja środowiskowa pdf.


PRODUKCJA 
Aktualna emisja do powietrza pochodząca z zastosowanych klejów i lakieru jest niższa od wartości określonej w obowiązujących normach. Produkty uboczne drewna i papieru są wykorzystywane przy produkcji energii. Pozostały gips jest utylizowany zgodnie z przepisami o ochronie środowiska.

 

DYSTRYBUCJA 
Do przewożenia surowców i gotowych wyrobów wykorzystujemy transport samochodowy i morski. Wyroby gotowe dostarczamy bezpośrednio na teren budowy. Opakowania składające się z drewna i tektury są przetwarzane. Palety drewniane są powtórnie wykorzystywane.

 

MONTAŻ 
Przy mocowaniu nie ma żadnych szkodliwych emisji do środowiska. Montaż wykonywany jest za pomocą elektrycznych narzędzi ręcznych. Pył gipsowy i wiórowy jest zbierany i utylizowany zgodnie z przepisami o ochronie środowiska.


 

UŻYTKOWANIE 

 W trakcie użytkowania systemu Gustafs Panel System® nie do chodzi do żadnych groźnych dla środowiska emisji. Do korzystania z paneli nie jest potrzebna energia. Czas użytkowania szacuje się na ponad 30 lat.


TEST EMISJI 
Przeprowadzono test emisji zgodnie z metodą FLEC (Field and Laboratory Emmission Cell). Rezultaty po 4 tygodniach: sumaryczna zawartość lotnych związków organicznych TVOC < 10 μg/(m2x h). Żadna substancja nie wykazywała emisji na poziomie wyższym niż 5 μg/(m2 x h).

DEMONTAŻ 
W trakcie rozbiórki nie zachodzą żadne niebezpieczne emisje.


PRODUKTY UBOCZNE 
Po demontażu profile aluminiowe mogą być powtórnie użyte. Drewniane listwy są wykorzystywane jako źródło energii, a panele składowane zgodnie z obowiązującymi przepisami oochronie środowiska.

 


Powrót