Nowe kontrakty

Biblioteka na Koszykowej w Warszawie

26-06-2014

Otrzymaliśmy zlecenie na dostawę i montaż 250 m2 paneli Gustafs Panel System na potrzeby projektu - Biblioteka na Koszykowej w Warszawie. Panele zostaną zamontowane na suficie i ścianach, w czytelni oraz ciągach komunikacyjnycgh. Zastowane zostaną panele w okleinie brzoza Nature. Projekt przygotowała pracownia Bulanda, Mucha architekci Sp. z o.o.

Przebudowa Budynku Wydziału Prawa i Administracji UMCS z dostosowaniem do aktualnych przepisów ppoż.

13-06-2014

Otrzmaliśmy zlecenie na dostawę i montaż 400 m2 paneli ściennych i sufitowych Gustafs Panel System, które zastosowane będą w budynku Wydziału Prawa i Administarcji UMCS w Lublinie. Przebudowa budynku ma na celu m.in. dostosowanie go do aktualnych prezpisów p.poż. Stąd wybór produktów Gustafs, które posiadaja klasyfikację ogniową A.

Elektrociepłownia Siekierki w Warszawie

06-06-2014

Firma Inside s.j. otrzymała zlecenie na dostawę i montaż ok. 300 m2 paneli ściennych i sufitowych Gustafs do Elektrociepłowni Siekierki w Warszawie. Zamontowane zostaną panele gładkie i perforowane, perforacja SX8, PH8 i SM5, w okleinie dąb Gemini i klon piaskowy Gemini.

Szpital Pediatryczny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

03-06-2014

Firma Inside s.j. otrzymała zlecenie na dostawę 100 m2 ściennych paneli Gustafs w okleinie dąb do Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwerstetu Medycznego. Projekt architektoniczny opracowała pracownia OPEN Architekci Sp. z o.o. z Warszawy.

Górnośląski Park Przemysłowy III w Katowicach

03-06-2014

Otrzymaliśmy zlecenie na realizacje kolejnego, III już etapu realizacji zespołu budynków biurowych Górnośląskiego Parku Przemysłowego w Katowicach. Na potrzeby realizacji dostarczymy i zamontujemy 420 m2 okładzin ściennych Gustafs Panel System. Projek architektoniczny opracowała pracownia architektoniczna GROUP-ARCH Sp. z o.o.

Noworudzki Inkubator Technologiczny

03-06-2014

Otrzymaliśmy zlecenie na wykonanie okładzin ściennych Gustafs w multimedialnej sali wielofunkcyjnej Nowrudzkiego Inkubatora Technologicznego. Zastosowane będą gładkie panele ścienne w okleinie orzech Gemini w ilości 100m2. Projekt opracował arch. Krzysztof Dracz.

Business Garden Poznań

03-06-2014

Otrzymaliśmy zlecenie na wykonanie 1300 m2 sufitowych i ściennych paneli Gustafs w kompleksie biurowym Business Garden Poznań. Zastowane będą panele gładkie w okleinie klon piaskowy. Projekt opracowany został przez Biuro Projektowe ARCADE Polska Sp. z o.o.

Leipziger Platz w Berlinie

08-01-2014

Firma Inside otrzymała zlecenie na wykonanie prac wykończeniowych w nowobudowanym Centrum Handlowym - Leipziger Platz w Berlinie,  www.leipzigerplatzquartier.de. Zlecenie obejmuje dostawę i montaż ściennych i sufitowych okładzin ze szkła, drewna i metalu.