Ogień

Statystyki podają, że w krajach Unii Europejskiej, co roku około 5000 osób zostaje rannych lub ginie w wyniku pożarów. Nie tylko płomienie i temperatura, ale również dym i wydzielane gazy są niebezpieczne dla uczestników pożaru. 
Aby zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom budynków należy przede wszystkim:
- wyeliminować możliwość wystąpienia rozgorzenia ognia lub je opóźnić.
- zapobiec rozprzestrzenianiu się ognia.

Rozgorzeniem ognia (wg. International Standards Organization - ISO) nazywamy nagłe przejście w stan całkowitego zajęcia się ogniem powierzchni podczas pożaru palnych materiałów w pomieszczeniu.

Gdy pożar osiąga punkt rozgorzenia temperatura sięga 600°C, płomienie dosięgają gazów i dymu. Temperatura wzrasta raptownie do 1000°C i następuje eksplozja.

Aby sprostać wymogom bezpieczeństwa pożarowego niezbędne jest zastosowanie wyrobów budowlanych: 
- o wlaściwej klasie ognioodporności
- dostarczanych od solidnych producentów

Panele GUSTAFS PANEL SYSTEM®:

- nie dopuszczają do osiągnięcia punktu rozgorzenia
- dają czas na reakcję i ugaszenie pożaru
- zapewniają odpowiedni czas i warunki potrzebne do ewakuacji
- chronią przed wielkimi zniszczeniami, które spowodować może ogień

GUSTAFS PANEL SYSTEM® o klasie ognioodporności  B-s1,d0 :

SBI (Single Burning Item) pojedyńcza próbka wyrobu poddawana testom po 5 minutach płyta w dalszym ciągu jest nienaruszona i chroni materiał znajdujący się od tyłu.

Jak widać panele GUSTAFS PANEL SYSTEM® odznaczają się wysoką odpornościa na ogień i ograniczają rozprzestrzenianie się płomieni. 

 

Bliżej o Euroklasach

Dzięki klasyfikacji wyrobów budowlanych możliwy jest dobór produktów zapewniających wysokie bezpieczeństwo w budynkach.

W 1997 r. Komisja Europejska podjęła decyzję o utworzeniu wspólnego standardu, który harmonizowałby z różnymi procedurami testów pożarowych obowiązujących w państwach Unii Europejskiej. Stworzony został system Euroclass.

Wprowadzenie takiego standardu oznacza, że wszystkie materiały budowlane produkowane i sprzedawane w Unii Europejskiej podlegają systemowi Euroclass. To z kolei określa ich właściwości przeciwpożarowe, a tym samym przydatność do celów budowlanych.

Euroclass została przyjęta przez kraje członkowskie i po okresie przejściowym zastępuje dotąd obowiązujące certyfikaty w poszczególnych krajach.
W Polsce do momentu całkowitego wprowadzenia systemu klasyfikacji Euroclass (przewidywany termin to rok 2011) utrzymywane będą oba systemy klasyfikacji: dotychczasowy i system Euroclass.

System Euroclass podzielony jest na klasy zgodnie z następującym porządkiem:

A1 Materiały niepalne Niepodatne na ogień
A2 Materiały niepalne Niezauważalna podatność na ogień
B1 Niezapalne Mała albo żadna podatność na ogień
C Trudnozapalne Ograniczona podatność na ogień
D Łatwozapalne Podatność na ogień
E Niekapiące Duża podatność na ogień
F Właściwości nieokreślone Nie mieści się w klasach A1 – E


Norma europejska wprowadza również klasyfikację dodatkową:

W zakresie wydzielania dymu
s1 s2 s3
W zakresie występowania płanących kropli/cząstek d0 d1 d2

Najlepszą z klas w zakresie wydzielania dymu jest klasa s1, najlepszą w zakresie występowania płonących kropli lub cząsteczek d0

Panele GUSTAFS PANEL SYSTEM® posiadają EUROKLASĘ OGNIOODORNOŚCI: B-s1, d0

W Polsce klasyfikowane są jako: 
NIEZAPALNE

Najnowsze wyniki przeprowadzonych testów i świadectwa zatwierdzenia systemu przez różne państwa są dostępne na:www.gustafs.com

 

Powrót